Vesilinnustus

Osakaskunnan vesialueella tapahtuva metsästys on sallittu osakkaille ja perheenjäsenille maksutta. Osakkaan metsästysoikeus on tilan omistajakohtainen, eikä sitä voi luovuttaa eteenpäin. Osakaskunnan kokous voi päättää luvan maksullisuudesta, lupa-alueesta, rauhoitusalueista ja pyyntirajoituksista tai kiintiöistä tarpeen mukaan. Päätökset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes toisin kokouksessa päätetään.