Lohikalat

Kalastusasetuksen mukaan vain rasvaeväleikatun järvilohen ja järvitaimenen kalastaminen on sallittua Saimaalla ja muissa Vuoksen vesistön järvissä. Saimaan alueella myös rasvaeväleikattu järvilohi on rauhoitettu kesällä rajatulla alueella. Rauhoitusmääräyksillä on tarkoitus tehostaa äärimmäisen uhanalaisen lajin suojelua ja tukea luontaisen kierron palautumista maamme keskeiselle järvialueelle.

Saimaannieriä

Saimaannieriä on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja se on rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella. Rauhoitettu muualla Vuoksen vesistössä syyskuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään (VNA 1360/2015)
Lisätietoa rajoituksista: https://www.ely-keskus.fi/web/saimaan-uhanalaiset-lohikalat/saimaannieria